Prosjekt 1

I N T E R I Ø R A R K I T E K T U R

OMBYGGING ADMINISTRASJONSBYGG

 

TILTAK: Rehabilitering

 

OPPDRAGSGIVER: SKL AS

 

STAD: Leirvik, Stord

 

ENTREPRENØR: Engelsen Bygg AS

 

AREAL: tot. alle faser ca. 6000m2

 

STATUS: Fase 1 / 2 / 3 / 4 - ferdigstilt 2011 / 2012 / 2013 / 2017

 

 

 

NOA DESIGN

INTERIØRARKITEKTUR

 

 

KONTAKT OSS

 

Adresse: Borggata 37, 5417 Stord

Epost: post@noa-design.no

Tel: +47 93 24 34 05

© Copyright. All Rights Reserved.