Prosjekt 4

I N T E R I Ø R A R K I T E K T U R

FELLES AREAL - ADMINISTRASJONSBYGG

 

TILTAK: Rehabilitering

 

OPPDRAGSGIVER: Engelsen Eiendom AS

 

STAD: Leirvik, Stord

 

STATUS: Ferdigstilt 2015

 

 

 

NOA DESIGN

INTERIØRARKITEKTUR

 

 

KONTAKT OSS

 

Adresse: Borggata 37, 5417 Stord

Epost: post@noa-design.no

Tel: +47 93 24 34 05

© Copyright. All Rights Reserved.