OM

NOA DESIGN

I N T E R I Ø R A R K I T E K T U R

Om kontoret

NOA Design driv med interiørarkitektur innanfor små og store prosjekt, innan privat og offentlig sektor. NOA Design vart etablert i 2008, og eies og drives av interiørarkitekt Tove Helen Skjetne Ness, som har over 20 års erfaring i bransjen.

NOA Design har lang erfaring innan offshore prosjekt, med planlegging og gjenomføring av interiørarbeid innan boligkvarter for norske og utenlandske oljeselskap.


I NOA Design har me fokus på kundens behov og ønskjer. Eit tett samarbeid og god kommunikasjon er viktig ved gjennomføring av våre prosjekter.

Vårt hovudmål er design av unike løysingar som er tilpassa kundens behov.


Som Interiørarkitekt er innleving, forståing og samarbeid med byggherre og brukarar det vesentlege i ei kvar oppgåve.

Det er heilskapande løysingar basert på oppdragsgjevars bransjekunnskap og vår fagkunnskap som til saman skapar ein god prosess og eit godt sluttprodukt.

Me arbeider ofte tett saman med arkitekt og tekniske rådgjevarar, lysdesignere, akustikere, samt underleverandører innanfor alle deler av interiørfaget.


Dette er kva me kan tilby av tjenester:

- definering av kundens behov, romprogram og gjennomføring

- delta i kreative prosesser for å oppnå heilskapande løysingar

- idè- og konseptutvikling

- prosjektering av interiørarbeid i eksisterande bygg og nybygg

- delta i prosjekteringsgrupper

- prosjektleiing

- utarbeide teikningar og anbudsdokumenter innan interiørarbeid

- material & fargeval

- belysningsplanar & himlingsteikningar

- møbel- og spesialdesign

- evaluering av anbod, innstilling, kontraktar og bestilling

- oppfølging av leverandørar og sluttdokumentasjon

NOA DESIGN

INTERIØRARKITEKTURKONTAKT OSS


Adresse: Borggata 37, 5417 Stord

Epost: post@noa-design.no

Tel: +47 93 24 34 05

© Copyright. All Rights Reserved.