Prosjekt 1

NOA DESIGN

I N T E R I Ø R A R K I T E K T U R

OMBYGGING ADMINISTRASJONSBYGG


TILTAK:   Rehabilitering


OPPDRAGSGIVER:   SKL AS


STAD:   Leirvik, Stord


ENTREPRENØR:   Engelsen Bygg AS


AREAL:   tot. alle faser ca. 6000m2


STATUS:   Fase 1 / 2 / 3 / 4 - ferdigstilt 2011 / 2012 /  2013 / 2017
NOA DESIGN

INTERIØRARKITEKTURKONTAKT OSS


Adresse: Borggata 37, 5417 Stord

Epost: post@noa-design.no

Tel: +47 93 24 34 05

© Copyright. All Rights Reserved.