Prosjekt 4

NOA DESIGN

I N T E R I Ø R A R K I T E K T U R

FELLES AREAL - ADMINISTRASJONSBYGG


TILTAK:   Rehabilitering


OPPDRAGSGIVER:   Engelsen Eiendom AS


STAD:   Leirvik, Stord


STATUS:   Ferdigstilt 2015
NOA DESIGN

INTERIØRARKITEKTURKONTAKT OSS


Adresse: Borggata 37, 5417 Stord

Epost: post@noa-design.no

Tel: +47 93 24 34 05

© Copyright. All Rights Reserved.